Geen ledenvergadering in oktober 2021

[ zondag 5 september 2021 ] - Onze algemene ledenvergadering dd 3 april 2021 heeft geen doorgang kunnen vinden ivm de maatregelen rondom Covid-19. Wellicht zou een ledenvergadering in oktober 2021 tot de mogelijkheden behoren. Het niet samenvallen van de herfstvakantie in Nederland en Duitsland en de blijvende onzekerheid rondom Covid-19 heeft het bestuur doen besluiten geen ledenvergadering in oktober 2021 te houden.

Vanzelfsprekend hoopt het bestuur u allen weer in Zoutelande te mogen ontmoeten zaterdag 16 april 2022, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in het Paasweekend.

Tevens een vriendelijke herinnering aan iedereen om de jaarlijkse contributie te voldoen, mocht u dit nog niet hebben gedaan.

Namens het bestuur van de VvE Kustlicht 1

Lucas Lammers

Wilt u wijzigingen van uw (e-mail) adres svp doorgeven aan Marin Erben, de beheerder van het ledenbestand? martin.erben@komtext.net

Denkt aan uw jaarlijkse betaling van de contributie van €40,00 op Rabobankrekening nr. NL21RABO0375506659 ten name van penningmeester VvE Kustlicht I; BIC: RABONL2U.

Andere nieuwsberichten