infoTuinafval container is geplaatst

[ donderdag 2 mei 2024 ] - Zoals was aangekondigd op de laatste ledenvergadering heeft de gemeente Veere inmiddels een tuinafval container geplaatst op het parkeerterrein bij de ingang van het bungalowpark.

/docs/20240502-img-3657.jpg

Welkom

Wij zijn een vereniging om de belangen te behartigen van alle woningeigenaren van bungalowpark Het Kustlicht in Zoutelande. De vereniging heeft een bestuur, bestaande uit minimaal 5 eigenaren, bij voorkeur van verschillende nationaliteit. De vereniging komt ieder jaar tenminste eenmaal bijeen om te vergaderen over de lopende zaken.

Doorlopend is er door het bestuur overleg met de (lokale) overheid over de verkeersveiligheid en in het bijzonder die van de “Westkapelseweg”, de parkeeroverlast bij de ingang van en op het bungalowpark, het onderhoud en de verdere verfraaiing van ons bungalowpark alsmede andere punten welke door onze leden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) onder de aandacht gebracht worden. De recente verplaatsing van school, supermarkt en sportveld en wijzigingen in het bestemmingsplan zijn/worden door ons nauwlettend gevolgd.

De besturen van de verenigingen van eigenaren van bungalowpark “Het Kustlicht” en van Duinpark “Het Kustlicht” treden bij gezamenlijke belangen eendrachtig op, onder andere bij overleg met het gemeentebestuur. In voorkomende gevallen overleggen wij ook met Kustlicht Zeeland Vakanties.

Nieuws

Gerealiseerde projecten

We noemen enkele voorbeelden uit de gerealiseerde projecten van de afgelopen jaren:

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Het bestuur handelt belangeloos en enkel in het belang van de Vereniging.

De ALV wordt jaarlijks op Paaszaterdag (om 10.00 uur) gehouden. Tijdens de vergadering, maar ook in de loop van het jaar kunt u uw wensen en ideeën bij het bestuur aandragen. Alle schriftelijke en mondelinge teksten ter voorbereiding van en tijdens de vergadering worden zowel in het Nederlands als in het Duits vertaald, indien nodig. Alle overige schriftelijke informatie staat aan de leden ter beschikking in het Nederlands en het Duits.

Foto's

Hier een foto overzicht van het bungalowpark en de omgeving.

Strand winter
Strand winter
Strand zomer
Dijk
Duinen
Zoutelande
Luchtfoto
Luchtfoto

Leden login

U vindt het actuele leden wachtwoord in de recentste ledenvergadering uitnodiging.

eye

Contact

Alle eigenaren van woningen in “Kustlicht I” kunnen lid worden. Per woning wordt een lidmaatschap aangegaan en in voorkomende gevallen kunt u één stem per woning uitbrengen tijdens de vergaderingen. Dank zij de vereniging is en blijft de belangenvereniging de belangrijkste gesprekpartner van de (lokale) overheden, omdat wij de gezamenlijke belangen van alle eigenaren kunnen behartigen. Als woningeigenaar profiteren u en eventuele huurders van uw woning van de resultaten.

De contributie van onze Belangenvereniging bedraagt al jaren slechts €40,= per woning, het lidmaatschapsjaar loopt van januari tot januari.

Hebt u interesse in het lidmaatschap, en dat bevelen wij van harte aan, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de vereniging (Lucas Lammers, voorzitter@kustlicht.club) of het ingevulde aanmeldingsformulier toesturen.