Jaarvergadering 2022

[ zaterdag 15 januari 2022 ] - Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op zaterdag 16 april 2022 om 10.00 uur in restaurant Zilt 51, Strand 51, te Zoutelande.

Leden, die deze uitnodiging per post of op een andere wijze hebben ontvangen worden vriendelijk doch dringend verzocht hun e?mail adres door te geven aan de secretaris van de VvE door een e-mail te sturen naar voorzitter@kustlicht.club, met afschrift naar de beheerder van het ledenbestand: Martin Erben: martin.erben@komtext.net

Denkt aan uw jaarlijkse betaling van de contributie van € 40,00 op Rabobankrekening nr. NL21RABO0375506659 ten name van penningmeester VvE Kustlicht I; BIC: RABONL2U.

Andere nieuwsberichten